23 września

Kontakt

kontakt na blogu

Pytania? Wnioski? Skargi? Zażalenia?
Pytania i wnioski przyjmuję mailem:

pomyslowa[wstaw @ zamiast nawiasu]mailplus.pl

Skarg i zażaleń w ogóle, ale tam w prawym górnym rogu jest taki krzyżyk...
Copyright © Blog lifestylowy - Pomysłowa , Blogger